Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie knihovny

Historie

Pravdova knihovna je nejstarší fungující zařízení v Jarošově nad Nežárkou. Vznikla již 10. ledna 1886, kdy při slavnostním shromáždění občanů v sále hostince U Skálů věnoval obci prvních 100 svazků jihočeský spolek Štítný. Na různých místech v obci pak ( např. v budově pošty, v čp. 93, ve staré škole a nyní v bývalé školní družině ) a za působení řady knihovníků (např. první knihovník P. Plech a dále Rudolf Emmer, Jindřich Hejda, Tomáš Führer, Josef Mrkvička, Olga Jůzková, Milena Kubíková později provdaná Kodýmová) nepřetržitě slouží veřejnosti. Z klasické vesnické půjčovny knih osvětového charakteru s nepříliš bohatým fondem se v průběhu let stala moderním kulturním a informačním pracovištěm s automatizovaným provozem a přístupem na internet, které je nezanedbatelnou součástí regionálního knihovnického systému.V knihovně vznikají aktuální čísla Jarošovského zpravodaje. Knihovna je i místem setkávání občanů při nejrůznějších kulturních, společenských i ryze občanských příležitostech. Stala se tak živým centrem kulturního života obce. Nositelkou jména Františka Pravdy, významné regionální osobnosti a průkopníka žánru vesnické tématiky v české literatuře, je knihovna od 1. března 2007. Přejmenována byla při příležitosti 190. výročí jeho narození.

Současnost

Od března 1999 sídlí Pravdova knihovna v budově bývalé školní družiny s bezbariérovým přístupem a sociálním zařízením pro veřejnost. Pracuje v automatizovaném provozu, používá knihovnický systém Clavius. Umožňuje svým uživatelům on-line přístup ke svému katalogu, rezervaci dokumentů i nahlížení do čtenářského konta. Zajišťuje pro ně také rozsáhlou meziknihovní službu ve spolupráci s knihovnami v regionu i na území celé České republiky. Spolupracuje s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci především při nákupu nových knih a využívá také soubory z fondu jejího  oddělení regionálních služeb. Návštěvníkům jsou k dispozici 3 uživatelské stanice s přístupem na internet a související služby. Během celého roku připravuje knihovna řadu kulturních akcí pro MŠ, ZŠ i ostatní veřejnost. Při jejich realizaci spolupracuje se společenskými organizacemi, občanskými sdruženími i jednotlivými spoluobčany v místě i okolí. Zapojuje se do celostátních profesních projektů jako např. Březen-měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem, Týden knihoven a jiných akcí regionálního charakteru. Je kolektivním členem profesního Svazu knihovníků a informačních pracovníků, knihovnice Milena Kodýmová je členkou individuální.

Od roku 2002 se staly samostatné knihovny v místních částech Hostějeves, Lovětín a Zdešov pobočkami Pravdovy knihovny. Pobočka v místní části Hostějeves fungovala do roku 2008. Dlouhá léta její činnost obětavě zajišťovala knihovnice Marta Vokušová a svým čtenářům dováží i nadále knihy z Pravdovy knihovny.