další záludný úkol - pokus o literární ztvárnění daných slov