nechyběl ani muž - pan Vlastimil Lukš přinesl kabelky od manželky a vlastnoručně vyrobený dřevěný šperk