Hrádečtí v Nekrasíně u vrat rodného domu Františka Pravdy